Per què s´ha imposat la utopia liberal?

Els liberals oposen el pretès realisme pragmàtic de la seva doctrina a la utopia fantasista dels revolucionaris anarquistes. Els marxistes oposen el seu socialisme dit científic, l´únic, l´autèntic el seu, a un pretès socialisme dit utòpic, el de tots els altres. Però quan el liberalisme es troba al poder constatem, com amb el marxisme, que també és una utopia i que els seus principis es veuen polvoritzats pel real que sempre és l´explotació de l´home per l´home.

(...) La utopia liberal s´ha imposat perquè la utopia socialista ha estat més obertament sanguinària, més claramewnt brutal, més netament i visiblement mortífera. El liberalisme ha fet molts morts i encara en fa, però discretament, a l´ombra, ha explotat i ha humiliat a dojo. A més, disposa d´una premsa que dóna suport a la seva lògica i desacredita tot allò o qualsevol persona que l´ataca. Tot plegat, ben entès, en nom e la llibertat de premsa! Existeix una dictadura liberal insidiosa, mentre que la dictadura marxista ha estat visible en ple dia. El liberalisme encara persisteix gràcies al seu caràcter insidiós. 

Michel Onfray, "Ha arribat l´hora dels anarquistes", entrevista realitzada per la Valèria Gaillard, Avui. Cultura, 10/02/2011

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Freud: la geneologia de la moral.