dilluns, 25 d’abril de 2016

Aristòtil, explorador de l'ànima humana (conferència Ateneu).