Liberalisme i biopoder.

Tot govern hauria d´adoptar el principi de l´autolimitació; i la seva actuació hauria de considerar el lliure joc de les forces, incidint més sobre l´enotorn que sobre els subjectes com a mode menys agressiu o invasiu i més respectuós amb l´autonomia dels processos. Els plantejaments neoliberals desenvolupats molt més tard no seguiran un camí diferent. (...)
El bon govern consistirà en una "art d´exercir el poder en la forma de l´economia". Quesnay deia que el bon govern era "un govern econòmic" (Seguretat, territori, població) . (...)
El liberalisme és entès per a Foucault no ja com a teoria econòmica  ideologia, sinó sobretot com una reflexió sobre la tecnologia de govern, que arribarà a caracteritzar-se pel "principi de l´autolimitació de la raó governamental" (Naixement de la biopolítica). Des d´aquest angle seria el verdader model de racionalitat de la forma d´exercici del biopoder. El liberalisme serà, llavors, "el marc general de la biopolítica" (Naixement de la biopolítica).

Jorge Álvarez Yagüez, El nacimiento de la biopolítica, Claves de razón práctica, Junio 2010, nº 203Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

"¡¡¡Tilonorrinco!!! ¡¡¡Espiditrompa!!!"