dimecres, 26 d’octubre de 2016

Plató: Ontologia, epistemologia i metàfora de la línia (Unboxing Philosophy).