categoria "immigrant" ( la seva funció social)

Cal subratllar que molts dels conflictes que es fan passar per "ètnics" o "racials" són, de fet, el resultat de la competència que es produeix en el si de les classes més desafavorides en moments de crisi econòmica.

... els conflictes interètnics poden ser les formes que adopta la lluita entre comunitats marginades i empobrides, en competència per uns recursos escassos (...)

Això ens permet entendre la funció classificadora que, en última instància, compleix la categoria "immigrant" en les societats modernitzades. En primer lloc, identifica "immigrant" amb "pobre". En efecte, el qulificatiu "immigrant" no s´aplica, segons la lògica, a tots aquells que han abandonat un territori per anar a viure en un altre, sinó tan sols als qui ho han fet en condicions precàries i per ocupar els llocs inferiors del sistema social que els acull. La tasca fonamental de l´espai taxonòmic dels anomenats "immigrants" consistiria, doncs, a tallar els sectors subalterns de la societat en dues parts, a dividir-los en "autòctons" i "estranys". A més, els "immigrants", un cop classificats en aquest compartiment, podrien ser, també, segmentats verticlament en funció de l´ordre d´arribada.

En síntesi, podríem dir que l´immigrant compleix una doble funció, sempre relacionada amb el grau d´estrangeritat que l´afecta. D´una banda, és relegat als segments inferiors i més vulnerables dels sistema d´estratificació social, a mercè de les exigències més despietades del mercat de treball i gairebé sense drets. D´altra, li atribueixen el rol de bocemisari, sempre exposat a rebre culpabilitzacions de tota mena.

Fundació Baruch Spinoza, La ciutat de la diferència, Catàleg Exposició. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Freud: la geneologia de la moral.