divendres, 7 d’abril de 2017

Nick Bostrom: Què succeeix quan les nostres computadores es tornen més intel.ligents que nosaltres? (conferència TED)