Davant de la retallada en els centres educatius públics.

Vist que el departament d'Ensenyament s'ha vist obligat a reduir substancialment les partides per al funcionament dels centres educatius, en endavant caldrà compensar la davallada de les dotacions amb mesures que contribueixin a retallar la despesa i a engruixir els ingressos. Per a qui li interessi, heus aquí algunes mesures pal·liatives de bon aplicar.

Si del que es tracta és de re-duir en despesa de neteja, la solució és ben a l'abast. Consisteix a escombrar i fregar no pas la totalitat de les rajoles del terra cada dia, sinó alternar-ne la neteja, fent rajola sí rajola no un dia, tot deixant per a l'endemà les rajoles pendents. Si el paviment fos llis, sense quadricular, primer procedirem a enrajolar-lo ja que, si no, la mesura no resultarà efectiva.

Quant a l'estalvi del consum de l'aigua, n'hi ha prou, a l'hora de rentar-se les mans, de fer-ho alternativament. És a dir, procurant no rentar-se les dues mans alhora. L'estalvi serà d'un cinquanta per cent si acostumem els alumnes a rentar-se la mà dreta els dies parells i l'esquerra, els imparells.

Per disminuir la despesa elèctrica, hi ha qui proposa apagar els llums abans d'encendre'ls. Sobretot a primera hora del matí. I reencendre'ls després que tot l'alumnat sigui a l'aula, assegut, callat i en actitud d'anar per feina. Com a mesura de consum sostenible, basat en l'autoabastiment, podeu instal·lar dinamos, articulats en forma de bicicletes estàtiques, tant al gimnàs com a l'aula dels jo no he fet res.

Pel que fa al transport escolar, una observança estricta de la llei pot garantir un estalvi considerable. Que el decret estableixi la gratuïtat del servei, en el cas dels alumnes transportats, de dur-los de casa a l'escola no significa que també se n'hagi de fer el retorn, que cadascú podrà efectuar amb els mitjans alternatius considerats més adients.

Respecte al servei de menjador, pot ser econòmicament interessant d'aplicar el reglament de règim intern amb tot rigor. Per aquesta via sempre hi haurà un motiu o altre per sancionar l'alumne amb un càstig d'horari addicional, que procurarem fer coincidir amb les hores de dinar.

Si amb aquestes mesures no n'hi hagués prou, sempre quedarà el recurs d'incorporar la publicitat a les bates, amb anuncis del mateix govern, dels partits de l'oposició o de la Fundació Qualitat i Millora.

Jordi Estrada, Mesures pal.liatives, Regió 7, 30/04/2011

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Freud: la geneologia de la moral.