tolerància moderna

Es fonamenta en tres pilars: a) que és propi de l´home buscar la veritat i no envanir-se amb la seva possessió; b) que el criteri de veritat de la pròpia creença és el reconeixement que aconsegueixi entre els altres; c) que tots som homes abans que jueus, musulmans o cristians. Subratlla la humanitat comuna i rebaixa les diferències a circumstàncies de "vestit, menjar i beure". Aquesta tolerància només s´explica si tenim en compte la irrupció en la història de la utopia d´igualtat i, en la política, de la idea d´uniformitat cultural.

Reyes Mate, Luces en la ciudad democrática, Pearson/Alhambra, Madrid 2007
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Freud: la geneologia de la moral.