"hard wired"

L´objecte de la deliberació són raons. Segueixo a Scanlon (What we Owe to Each Other) quan diu: per raó s´ha d´entendre allò que està a favor o en contra d´alguna cosa, a favor o en contra d´una afirmació assertòria o pràctica, d´una opinió o un desig. A això pertany també el fet que l´individu, un cop té consciència de poder adoptar una o una altra posició davant una afirmació assertòria o pràctica, o també reservar-se l´opinió, és conscient de l´existència d´una multiplicitat d´opcions, i en aquest sentit té una consciència de llibertat. Aquest aspecte, que l´individu té opcions per poder prendre posició davant les seves opinions i intencions, pot expressar-se mitjançant la metàfora que els ésser humans no són de "filferro rígid" (hard wired). Amb això s´assenyala que en el nivell de comportament no existeix un determinisme causal, és a dir, el comportament humà no pot entendre´s d´acord a l´esquema estímul-acció-reacció, ni innat ni adquirit per aprenentatge. No es pot dir que l´individuha d´actuar d´una o una altra manera perquè percep la situació d´una o una altra manera i que vol això o allò. No es pot això perquè entre percepció i intenció, per un costat, i acció, per un altre, pot entrar en joc la deliberació. En la deliberació es ponderen diferents opcions. Pêrò això no significa que l´actuar humà no estigui causalment determinat, només que no ho està en el nivell del comportament. Avui en dia simplement encara no sabem de quina manera la deliberació i les raons estan relaciones amb causes.

Ernst Tugendhat, La moral en perspectiva evolucionista. Problemas., Gedisa, Barna 2002

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Freud: la geneologia de la moral.