El dilema del presoner.


El dilema del presoner consisteix a com obtenir els beneficis mutus de la cooperació si, com sembla, la cooperació implica el risc que l´altre no cooperi. Però ¿és un vertader risc? Si raonem cada alternativa arribarem a la conclusió que hem de fer alguna cosa que sembli redundar en el nostre propi interès, faci el que faci l´altre, però, en canvi, aquesta cosa no ens proporciona el millor resultat.

En els exemples que il.lustren el dilema del presoner, els jugadors intenten ser racionals i procuren obtenir el millor resultat per a cadascun d´ells de forma individual, en lloc del millor resultat en quant a benefici mutu. Tanmateix, són factors diferents a la racionalitat els que dicten els nostres actes. Les circumstàncies per les que coneixem les persones i esbrinem les seves reaccions són molt diverses. En conseqüència, sovint tenim raons per pensar que els altres són dignes de confiança i que el més probable és que actuïn de forma cooperativa. I hi ha una cosa més important encara: acostumem a ser conscients que, si no cooperem o trenquem les nostres promeses, és menys probable que rebem cooperació per part dels altres quan els necessitem. La probabilitat de trobar-nos repetidament amb dilemes del presoner ens fa seleccionar freqüentment l´opció cooperativa ...

Això no obstant, raonar sobre casos similars no garanteix una solució perfectament sòlida a aquest tipus de dilemes. Sabem que de vegades ja no es donaran més casos i, fins i tot quan sabem que es presentarà un nombre indeterminat de casos en el futur, seguim corrent un risc si decidim cooperar i confiar en les altres parts implicades. Tanmateix, molts de nosaltres decidim córrer riscos cooperatius. Amb freqüència aquesta actitud redunda en el nostre benefici, tot i que sigui irracional des del punt de vista d´un sol individu preocupat només pels seus propis interessos ...

Peter Cave, ¿Puede ser humano un robot?, Ariel, Barna 2009

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

"¡¡¡Tilonorrinco!!! ¡¡¡Espiditrompa!!!"

The End.