Freud i la descripció de l'aparell psíquic humà.


Quan Freud descriu la ment humana adopta tres tipus de perspectives:

 1. dinàmica
 2. econòmica
 3. tòpica
La perspectiva o consideració dinàmica permet descriure les forces que mouen els procesos mentals o psíquics. Aquestes forces són les pulsions, caracteritzades per aquests quatre aspectes:                      

 • disposen de càrregues energètiques 
 • aquestes càrregues energètiques desapareixen una vegades són      
 • satisfetes llurs exigències
 • s´adrecen a un objecte on aconseguir llur satisfacció
 • els seu origen és l´inconscient o l´Allò.


  Les pulsions es poden classificar en dos grans grups:

 1. de vida (Eros o Libido), són les pulsions sexuals i l'instint d'autoconservació
 2. de mort (Thanatos), pulsions agressives i destructives, adreçades contra els altres i contra un mateix. 

 3. Busquen la desaparició total de les tensions fent tornar el que és viu a un estat inorgànic.
 
La consideració econòmica distingeix els principis que regulen la distribució de l´energia mental:


- principi de plaer: tot fenomen psíquic tendeix sempre a evitar el dolor i aconseguir el plaer
- principi de realitat: imposa limitacions al plaer immediat. El fet d'existir un món al qual adaptar la nostra conducta, fa impossible la descàrrega immediata de les energies psíquiques, cal per tant efectuar contencions i rodejos en la resolució de les tensions.
- principi de constància: l´aparell psíquic tendeix a mantenir el nivell més baix i constant d´excitació, per això afavoreix les descàrregues d'energia i evita qualsevol estímol perturbador.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).