El descobriment de l'inconscient.

Sigmund Freud

El descobriment de l´inconscient tancà la creença tradicional que l´ésser humà és l´amo del seu destí, de la seva vida.

Freud, tot i analitzant un seguit de fenòmens dels qual no se sol tenir consciència, se n´adonà de l´existència d´un seguit de forces que dirigeixen la nostra conducta en direccions i sentits no controlats per la nostra voluntat.

El seu primer contacte amb aquestes forces irracionals va ser amb pacients que patien d´histèria tractades amb la hipnosi. Amb l´estat hipnòtic aquestes pacients explicaven fets passats que les havien afectat molt profundament. Això li va fer pensar que aquelles vivències explicades per aquelles dones eren records no assimilats per llurs conciències i que es manifestaven de forma més o menys regular en forma de símptomes histèrics: paràlisi, convulsions, canvis sobtats de temperatura corporal, tos nerviosa ...) A diferència del que afirmava la psiquiatria mèdica oficial, Freud formulà la hipòtesi que aquestes malalties no necessàriament eren causades per disfuncions del nostre aparell nerviós sinó que tenien altres orígens: traumes, vivències doloroses, repressions ...

Més tard trobà manifestacions d´aquestes forces inconscients en els actes fallits: lapsus lingüístics, errors quotidians ...

Finalment, un altre camí que explorà foren els somnis. Segons Freud, a través dels somnis satisfem els desitjos reprimits per l´estat conscient. A un primer cop d´ull, semblen caòtics i desorganitzats, però des del punt de la psicoanàlisi segueixen una lògica interna que cal interpretar. Tot somni apareix disfressat adequadament per tal d´esquivar la censura de la consciència. Per aconseguir-ho adopta la cobertura d´un símbol. Si el contingut d´un somni, afirmava el vienès, intentés emergir sense cobertura simbòlica, no seria tolerat per la consciència, pel seu caràcter perillós i immoral.

En tot somni cal distingir entre el seu contingut manifest (allò que hom recorda) i el seu contingut latent (allò que significa). La psicoanàlisi intentarà descobrir el significat el contingut latent, el significat de la cobertura simbòlica dels somnis.

En opinió de Freud, els somnis segueixen les anomenades lleis de l'elaboració onírica per tal de dotar-se de cobertura simbòlica:

- llei de la condensació: s´unifiquen els elements que en estat de vigília acostumen a estar separats o diferenciats.
- llei del desplaçament: els elements essencials perden protagonisme, mentre que els secundaris aconsegueixen una rellevància que en l´estat de vigília mai no tindrien.


A diferència de la creença tradicional, Freud considerava que la consciència no era co-extensiva amb la ment, sinó que n´era una petita part. Fent servir una metàfora, a la consciència li correspondria la part visible d´un iceberg, insignificant si la comparem amb les dimensions de la part que s´amaga sota la superfície de l´aigua, la que correspondria a l'inconscient.

Manel Villar

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

Què és el conatus de Spinoza?