La democratització de la vigilància (Byung-Chul Han)


El Roto

Davant l’inexorable progrés de la tècnica de vigilància, el futurista David Brin ((The transparent society, Nueva Tork, Perseus Books, 1998)) emprèn la fuga cap endavant i exigeix la vigilància de tots per tots, és a dir, una democratització de la vigilància. (...) La utopia de Brin descansa en na des-limitació de la vigilància. Tot flux asimètric de la informació produeix una relació de poder i domini, ha de ser eliminat. S’exigeix, per tant, una il·luminació recíproca. És vigilat no només el de baix pel de dalt, sinó també el de dalt pel de baix. Cadascú lliura a cadascun la visibilitat i el control, i això fins i tot dins de l’espai privat. Aquesta vigilància total degrada la ·societat transparent” fins a convertir-la en una inhumana societat del control. Cadascun controla a cadascun.

(“La societat del control”)

Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder, Barcelona 2013

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).