Sociabilitat contra transparència (Byung-Chul Han) 
“Persona” és una paraula llatina que significa “màscara”. (...) La societat de la transparència, com a societat de la revelació i del despullament, treballa contra tota forma de màscara, contra l’aparença.  També la creixent desritualització i pèrdua del caràcter narratiu de la societat la buida de les seves formes d’aparença i, amb això, la despulla. Són decisives, per als jocs i els rituals, les regles objectives i no els estats psicològics subjectius. Qui juga amb nosaltres es subordina a normes objectives del joc. La sociabilitat del joc no descansa en la recíproca revelació pròpia. Més aviat, els homes es fan sociables si mantenen la distància entre ells. En canvi, la intimitat la destrueix.

(“La societat íntima”)

Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder, Barcelona 2013

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

Gonçal, un cafè sisplau

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).